Зохион байгуулсан арга хэмжээнүүд

Нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн таньд практик дээр ажлаа хийхэд тань мэдэхгүй асуудал тулгарч байна уу?

Хэнд  зориулагдсан бэ?

Шинэ төгсөгчид, мэргэжлээрээ олон жил ажиллаагүй нягтлан бодогч, та манайд хандаарай.

Санхүү болон татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан гаргах

Ажиллаж байгаа салбараа өөрчлөхөд асуудалууд тулгарч байвал тулгарсан асуудлаа шийдвэрлэх арга замаа асууж зөвөлгөө аваарай.