Мэргэжил олгох эчнээ анги

Нягтлан бодогч орой эчнээ анги

Бидний зорилго Мэргэжлийн нягтлан бодогч бэлтгэх юм.

Тодсанхүү удирдлагын академи болон Идэр их сургуультай хамтарсан "PTI" хөтөлбөрийг танилцуулж байна. Манай хөтөлбөрийн хүрээнд

 1. Мэргэжил олгох орой эчнээ анги танхимаар 
 2. Мэргэжил олгох орой эчнээ ангиа онлайнаар 
 3. Өдрийн анги  гэсэн 3 төрөлийн  ангиудад элсэлт авч байна.  

Мэргэжил олгох орой эчнээ анги нь:

 1.  Эхний 1 жил тодсанхүү удирдлагын академид бямба, нямын аниудаас сонгон сурах боломжтой 
 2.  2 дахь жилдээ Идэр их сургуульд   

                                        Намар 14 хоног 16-21 цагын хооронд 

                                         Хавар 14 хоног 16-21 цагын хооронд хичээл орно. 

 Та хөтөлбөрт хамрагдсанаар:

 • Зардалын бүртгэл
 • Удирдлагын бүртгэл
 • Санхүүгийн тайлагнал
 • Таварын бүртгэл
 • Ахисан шатны бүртгэл зэрэг хичээлүүдийг онол , практикийг хослуулан  суралцах ба СТОУС , Монгол улсын аж ахуйн нэгж байгуулагуудын хуулинд заасан  үзүүлэлтүүдийг  практикт хэрхэн ашиглах  арга зүйн зөвөлгөөг өгнө.

Хэнд зориулагдсан бэ?

Мэргэжлийн нягтлан бодогч болох чин хүсэл эрмэлзэлтэй танд зориулагдсан.

Мөн мэргэжлийн бус нягтлан бодогчид зориулагдсан

Зөвхөн манай сургалтын төвд байх давуу талууд

 • Smart balance lite  санхүүгийн программ дагалдана.
 • Cloud education  онлайн видео хичээлийн 6 сарын эрх
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн хичээлд давтан суух эрх
 • Идэр дээд сургуулийн бакалаврын дипломтой төгсөнө.
 • Дадлага олгох сургалтанд 1 удаа үнэ төлбөргүй суух эрх олгоно.

Анги дүүргэлт

 • Анги дүүргэлт 14-16 хүнтэй  

Хичээлийн хуваарь

Ням

1 цаг

2 цаг

3 цаг

4 цаг

5 цаг

+

09-10.30

10.40-12.10

13-14.40

14.50-16.20

16.30-18