Няравын сургалт

Нягтлангийн ажил зөв хийгдэх нь няравын ажлаас шууд хамаардаг. Та манай сургалтанд сууснаар няравын эрх үүрэг ажлын талаарх эмх цэгцтэй өргөн мэдлэг олж авна .

Сургалтанд хамрагдаснаар:

  • Мөнгөн хөрөнгийн тайлан
  • Бараа материалын тайлан
  • Үндсэн хөрөнгийн тайлан
  • Цалин бодох арга аргачлалуудыг эзэмших болно
  • Няравын гаргадаг тайлангуудыг Excel хэрэглээний программ дээр хийж сурна .

Давуу тал

  • Гарын авлагаар хангана.
  • Хөдөлмөрийн яамнаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн Мэргэжлийн сертификат болон үнэмлэх олгоно.

Анги дүүргэлт

  • Анги дүүргэлт 6-8 хүнтэй VIP орчинд суралцах болно .

Хичээлийн хуваарь

  Даваа

 Мягмар

 Лхагва

 Пүрэв

 Баасан

 Өглөө

 Өдөр

 Орой

+

+

+

+

+

10-13

14-17

18-21