Сургалтын алба

Сургалтын алба 2012 онд үүсгэн байгуулагдсан. Өнөөдрийн байдлаар дадлага олгох сургалтыг 500 гаруй оюутан, Мэрэгшүүлэх хөтөлбөрт 350 гаруй, Мэргэжил олгох хөтөлбөрт 100 гаруй суралцагчид хамрагдсан байна.

Та манайд хандсанаар дараах сургалтуудыг авах боломжтой.

  • Санхүү татварын тайлан гаргах сургалт
  • Санхүүгийн програмын сургалт
  • Няравын сургалт
  • Дадлага олгох хөтөлбөр
  • Мэргэшүүлэх хөтөлбөр
  • Мэргэжил олгох хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой