Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

Та манай сургалтанд хамрагдсанаар онол болон дасгал бодлогыг өндөр түвшинд сурах болно. 

тандалт шалгалтанд хамрагдах эрх 

видео хичээл үзэх эрх эдлэх зэрэг давуу талуудтай