Орой ичнээ анги

Орой ичнээ анги

Тодсанхүү Удирдлагын Академи , Идэр их сургуулийн хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа орой, эчнээ ангидаа зуны элсэлт авч байна. 

Та манай хөтөлбарт хамрагдсанаар 2 жилийн хугацаанд нягтлан бодогч мэргэжлээр суралцах болно. 

Тодсанхүү Удирдлагын Академид 1 жил 

1 жилийн хугацаанд үзэх хичээлүүд 

         Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс 

         Зардалын бүртгэл 

         Ахисан шатны бүртгэл 

         Санхүүгийн тайлагнал 

         Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт 

          Англи хэл 

         Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл          

Идэр их сургуульд 1 жил сурна. 

      Банкны бүртгэл 

      Даатгалын бүртгэл 

      Хөрөнгийн үнэлгээ 

      Татварын бүртгэл  зэрэг хичээлүүдийг үзэж судлах болно. 

Манай хөтөлбөрийн давуу тал нь цөөн хүнд хүртээмжтэй зөвхөн мэргэжлийн хичээлүүдийг үздэгээрээ давуу талтай. 

Тодсанхүү Удирдлагын Академиас  Мэргэжлийн диплом 

Идэр их Сургуулийн бакалаврын зэрэг олгоно.