БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

☝️01.07д эхлэх ЗӨВХӨН БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалтандаа элсэлт авч ЭХЭЛЛЭЭ.