Идэр их сургуультай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Идэр их сургуультай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Тод санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээний төв нь Идэр их сургуультай мэргэжил олгох хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.