Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтын сургалт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтын сургалт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримт боловсруулах сургалт амжилттай боллоо. Нийт 15 байгууллагын нягтлан бодогч нар сургалтанд суусан бөгөөд сургалтыг Тод Санхүү Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Зөвлөх Үйлчилгээний Төвийн тэргүүн МНБ, БУМ Ч. Баттөмөр зохион явууллаа.