Мэргэжил олгох гарагын анги

Мэргэжил олгох гарагын анги

Мэргэжил олгох ГАРАГ-н ангидаа элэлт авч байна.

Та хүссэн нэг өдөрөө сонгоод 2 жил сурах боломжтой.

Тод Санхүү Удирдлагын Академид 1 жил

Идэр Их сургуульд 1 жил

суралцаад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн нягтлан бодогч болно.