Мэргэжлийн олгох хөтөлбөр

Мэргэжлийн олгох хөтөлбөр

Мэргэжлийн нягтлан бодогч гэдэг нь: бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй тайлан гаргах эрхтэй хүнийг хэлнэ. Бакалаврын зэрэг нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг.