Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх

Мэргэжлийн нягтлан бодогч та Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтыг өгөхийн тулд та мэргэжлээрээ 2 жил ажилласан байна. Мэргэжлийн бус эздийн засагч, санхүүгийн менежмент, бизнесийн удирдлага зэрэг мэргэжлүүдээр төгссөн бол та нягтлан бодогч мэргэжлээр 4 жил ажиллаад кредит цаг нөхөх сургалтанд суусанаар шалгалт өгөх эрх нь үүснэ.