Нярав эд хариуцагч болон худалдааны төлөөлөгчийн сургалт

Нярав эд хариуцагч болон худалдааны төлөөлөгчийн сургалт

Нярав эд хариуцагч нь бараа материал болон үндсэн хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах үүрэгтэй байдаг.