ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

Иргэн та ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД дараах мөнгөн дүнг төлөх үүрэгтэй:

Эх сурвалж: Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар