Дадлагажуулах хөтөлбөр амжилттай явагдлаа

Дадлагажуулах хөтөлбөр амжилттай явагдлаа

Идэр их сургуультай хамтарсан дадлагажуулах хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж эхний ээлжний оюутнууд маань сертификатаа гардан авлаа.