мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТАНД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ 2018.03.10нд эхлэнэ.