Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргье.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргье.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргье.