Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

2018.04.09нд эхлэх Тайлан гаргах арга зүйн сургалтандаа элсэлт авч байна.
Та манай сургалтанд хамрагдсанаар 
Санхүүгийн тайланг уншиж сурах 
Татварын тайлангуудыг гаргаж сурах 
Удирдлагад зөвлөгөө өгөх чадвар эзэмших 
Мэргэжлийн өндөр ур чадварыг эзэмших болно. 
Утас 8055 1000, 8960 1000, 7015 1000