БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ,ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙН /СӨХ, ОСК/ сургалт

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ,ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙН /СӨХ, ОСК/ сургалт

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ,ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙН /СӨХ, ОСК/ сургалт

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВХӨН НАЙМ НЭРИЙН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙН сургалт

ЗӨВХӨН НАЙМ НЭРИЙН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙН сургалт

ЗӨВХӨН НАЙМ НЭРИЙН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙН Сургалт

Дэлгэрэнгүй
мэргэжил олгох орой эчнээ анги

мэргэжил олгох орой эчнээ анги

нягтлан бодогчийн бакалаврын зэрэг олгох орой, эчнээ анги

Дэлгэрэнгүй
Орой ичнээ анги

Орой ичнээ анги

Мэргэжил олгох хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй
Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

Дэлгэрэнгүй
мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй
Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлтийн өөрчлөлт

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлтийн өөрчлөлт

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлтийн өөрчлөлт

Дэлгэрэнгүй
Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүйн сургалт

Дэлгэрэнгүй
Казак түмэндээ науризын баярын мэнд хүргье

Казак түмэндээ науризын баярын мэнд хүргье

Казак түмэндээ науризын баярын мэнд хүргье

Дэлгэрэнгүй
Нийгмийн даатгалын шимтгэлд орсон өөрчлөлт

Нийгмийн даатгалын шимтгэлд орсон өөрчлөлт

Нийгмийн даатгалын шимтгэлд орсон өөрчлөлт

Дэлгэрэнгүй
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргье.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргье.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргье.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй
мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй