ЦАГ АЛДВАЛ ЦААСАНД ДАРАГДАНА

ЦАГ АЛДВАЛ ЦААСАНД ДАРАГДАНА

НББ-ийн зөвлөгөө, мэдээ мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ хичээл-1

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ хичээл-1

НББ-ийн анхан шатнаас ахисан түвшин хүртлэх цогц сургалт, зөвөлгөө

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ? Цуврал 3

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ? Цуврал 3

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ?

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтын сургалт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтын сургалт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтын сургалт амжилттай боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ? Цуврал 2

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ? Цуврал 2

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ?

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ? Цуврал 1

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ? Цуврал 1

мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ?

Дэлгэрэнгүй