ЭЛСЭЛТ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

ЭЛСЭЛТ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй
ТАНДАЛТ ШАЛГАЛТ өгөх зааварчилгаа

ТАНДАЛТ ШАЛГАЛТ өгөх зааварчилгаа

МНБ болохыг хүссэн нягтлан бодогч танд зориулж Тандалт шалгалтын зааварчилгааг оруулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодогч мэргэжил олгох хөтөлбөртөө элсэлт авч байна.

Нягтлан бодогч мэргэжил олгох хөтөлбөртөө элсэлт авч байна.

Нягтлан бодогч мэргэжил олгох хөтөлбөртөө элсэлт авч байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшүүлэх хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ

Мэргэшүүлэх хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ

Мэргэшүүлэх хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ Энэ хичээлийн жил хөтөлбөрийн шинэчлэл хийж сургалтанд дараах технологуудыг нэвтрүүллээ.

Дэлгэрэнгүй