Мэргэшүүлэх хөтөлбөр Онол практикийн мэдлэгээ бататган, ур чадвар эзэмшин Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч болгох зорилготой.

Манай хөтөлбөрт Эдийн засагч, Санхүүгийн менежер, Банкны нягтлан бодогч болон бүхий л нягтлан бодогч нар хамрагдах боломжтой. Эдийн засагч, Санхүүгийн менежер, Банкны нягтлан бодогч нар нь нягтлан бодогч мэргэжлээр 4 жил ажилласан байх шаардлагатай. Мэргэжлийн нягтлан бодогч нь  2 жил ажилласан байх шаардлагатай.

Сургалтанд хамрагдсанаар

 • Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага
 • Санхүүгийн тайлагнал
 • Англи хэл
 • Санхүүгийн менежмент
 • Аудит
 • Хууль

 Хичээлүүдийн шалгалтанд хэрхэн бэлдэх, бодлого бодох аргачлал, хурдаа яаж сайжруулах, цагын хуваарилалтыг хэрхэн хийх зэрэг арга зүйн зөвөлгөөг өгнө.

Хэнд зориулагдсан бэ?

Мэргэшсэн нягтлан бодогч болж өөрийнхөө үнэлэмжээ дээшлүүлэхийг хүссэн нягтлан бодогчдод зориулагдсан.

Сургалтанд ашиглагддаг ном сурах бичигүүд 

Зөвхөн манай сургалтын төвд байх давуу талууд

 • Smart balance lite  санхүүгийн программ дагалдана.
 • Cloud education  онлайн видео хичээлийн 6 сарын эрх
 • Онлайн шалгалт өгөх эрх
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн хичээлд давтан суух эрх
 • Хөдөлмөрийн яамнаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн үнэмлэх сертификат олгоно.
 • Тандалт шалгалтанд 2 удаа үнэгүй орох эрх олгоно.

Анги дүүргэлт

 • Анги дүүргэлт 10-14 хүнтэй VIP орчинд суралцах болно .